The methodology and work book of the modern strategist. Turbulent world of a company strategy is illustrated by the movement of a thousand bouncing balls. They play their dynamic role across the book and help reader to orientate in the content. In order to make the comprehensive content even more accessible, we have chosen to color-code each chapter and simplified the information in innumerable infographics. Strategy agility book is interspersed with case studies, which stand out graphically so you spot them easily when speed reading.The book is designed and printed in Prague, letter set with Eesti from Grilli type and released by the book authors in Zurich. We designed and built the promotional website. It creates a platform for the authors to organise lectures and news around. Have a look at www.strategicagility.rocks​​​​​​​
---
Metodika a pracovní kniha moderního stratéga. Turbuletní svět firemní strategie je ilustrován pohybem tisíců míčků, které hrají svou dynamickou roli ve čtyřech pilířích této knihy. Aby obsáhlá publikace byla přístupnější, zvolili jsme barevné kodování každé kapitoly. Kapitoly jsou proloženy příklady z praxe, které mají svou specifickou grafickou úpravu. Celá kniha je proložena ilustracemi a nesčetnými infografikami, které dále rozvíjí design knihy. Kniha byla v komorním prostředí pokřtěna v Zurychu, odkud pochází i autoři textu a naši klienti zároveň. Je možné si ji zakoupit na tomto odkazu www.strategicagility.rocks
Back to Top