Since 2010, we have been preparing a bilingual almanac for the Society for Dutch and Flemish Culture. The purpose of the company is to bring together everybody who is interested in culture, history and social events in the Netherlands, Belgium and other countries. Markéta Cole is also a member of this company. The almanac provides an overview of past cultural and social events. It also informs about literary activities (translations, book presentations, lectures) and fine arts. 
---
Od roku 2010 připravujeme dvojjazyčnou ročenku pro NE-BE – Společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu. Smyslem společnosti je sdružovat všechny, kdo mají zájem o kulturu, historii a společenské dění v Nizozemsku, Belgii i v dalších zemích. Markéta Cole je také členem této společnosti. Ročenka přináší přehled uplynulých kulturních a společenských událostí. Zároveň informuje o literárních aktivitách (překlady, prezentace knih, přednášky) a výtvarném umění.
Back to Top