Vytvořili jsme koncept a design jubilejní knihy pro Český rozhlas. Knihu jsme pojali jako akustický objekt na vstřebání stoletých dějin rozhlasového vysílání. Rozmanitá historie je podpořena barevným zpracováním jednotlivých kapitol. Navrtání přední části bloku evokuje rozhlasové vlny a akustické materiály. V knize naleznete několik tajemných, zavřených složek. Je na každém čtenáři jestli do nich chce nahlédnout. Velký dík patří pracovní skupině rozhlasu za důvěru, kterou jsme dostali a  tiskárně HRG za jejich odvahu a precizní zpracování.
Back to Top