Last year, we had the opportunity to propose a redesign of ČTK's corporate identity. Here we applied its elements to Christmas and New Year items.
Minulý rok jsme měli možnost navrhnout redesign korporátní identity ČTK. Jeho prvky jsme zde aplikovali na vánoční a novoroční komunikaci.
Back to Top