After a successful exhibition dedicated to the 30th anniversary of the division of Czechoslovakia, we were approached by ČTK to propose the design of the publication. In both cases, the supporting graphic element were turned brackets.
Po úspěšné výstavě, která se věnovala třicetiletému výročí rozdělení Československa jsme byli osloveni ČTK navrhnout i design publikace. Nosným grafickým prvkem byly v obou případech otočené závorky.
Back to Top